Thông tin ứng viên


Hoàng Trang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 24/07/1990
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 19/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Xử lý hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào của các công ty mà Công ty kế toán Hà Nội làm dịch vụ kế toán.
- Kê khai các loại thuế…
- Tính lương và lập bảng lương, các khoản bảo hiểm…
- Hạch toán lên sổ sách…
- Sử dụng thành thạo phần mềm HTKK, phần mềm kế toán Misa. Có thể lên được BCTC trên MISA.
- Có thể làm khai báo thuế và xử lý các trường hợp phát sinh như: mất hóa đơn, Khai báo thuế bị sai...

Kế Toán Hà Nội
(từ 05/2020 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

4-6 triệu

Tin học văn phòng
Phần mềm Misa
Làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Diệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Trinh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Mạc Thị Kim Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Mi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hải Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Khiếu Thị Thanh Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Vân Anh
Hải Phòng