Thông tin ứng viên


Phạm Thị Ngọc Ánh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/06/1998
 Lượt xem: 51    Cập nhật ngày: 27/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Công việc Kế toán, nhân viên mua hàng, hành chính

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Kĩ năng giao tiếp, Làm việc nhóm, Làm việc độc lập tốt và quản lý thời gian

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thu trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Nhã
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Hoa
Hải Phòng