Thông tin ứng viên


Lê Minh Thu

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/09/1997
 Lượt xem: 37    Cập nhật ngày: 08/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư hóa học

Đại học

1 năm

Hoá học, sinh học
- Tổng hợp các loại sơn cho quân đội và thương mại
- Thử nghiệm cơ, lý, hóa của sơn

Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga
(từ 07/2019 đến 09/2019)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Dầu khí, hoá chất
Hoá học, sinh học
QA- QC, thẩm định, giám định

7-12 triệu

- Thành thạo tin học văn phòng
- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tài liệu
- Làm việc nhóm
- Sử dụng thiết bị : UV-Vis
- Sử dụng các phần mềm : Aspen hysys, visio, origin

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuân Phạm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thịnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thúy Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.