Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thanh Vân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 31/05/1997
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 05/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ, tổng hợp

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Ghi chép, phản ánh các số liệu tài khoản trên sổ sách chứng từ và các
giấy tờ liên quan
- Kỹ năng áp dụng cho công việc
+ Word, Excel và các phần mềm kế toán khác

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VAT
(từ 02/2020 đến 05/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

- Giao tiếp tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Ex, phần mềm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Hải Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Khiếu Thị Thanh Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Hân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Đăng Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Diệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nhinh Nguyễn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGuyễn thị sim
Hải Phòng