Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thùy Linh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 07/07/1998
 Lượt xem: 71    Cập nhật ngày: 04/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Không yêu cầu

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Sắp xếp chứng từ, làm bảng kê hàng hóa mua vào bán ra
- Nhập các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán Maxv
- Làm tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên HTKK để nộp trên trang "Thuế điện tử"
- Làm bảng phân bổ 242, bảng khấu hao TSCĐ
- Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định lợi nhuận
- In chứng từ và ghép chứng từ, in sổ

Công ty TNHH Dịch vụ Tân Kế Toán
(từ 05/2020 đến 07/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-7 triệu

Thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thuỳ Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Giang Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thu trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Nhã
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Trang
Hải Phòng