Thông tin ứng viên


Bùi Phương Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/04/1995
 Lượt xem: 43    Cập nhật ngày: 07/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Customer services

Đại học

3 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Customer Service & Export Documentation Staff

ALLPORT CARGO SERVICES VIETNAM
(từ 08/2017 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

9-10 triệu

Tiếng Anh: Toeic 715

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Minh Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Hữu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Bích Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Minh Tuyết
Chưa cập nhật.