Thông tin ứng viên


Ly Nguyễn

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/07/1988
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 28/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kế toán, hành chính, nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Phó phòng

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-15 triệu

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán.
- Theo dõi và quản lý công nợ .
- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.
- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho.
- Chấm công, tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương, khai báo BHXH,
- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
- Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
- Chuẩn bị chứng từ để làm báo cáo thuế.
- Theo dõi và lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản trị.
- Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài bảo hiểm, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...
– Quản lý, sắp xếp văn bản, hồ sơ Công ty một cách khoa học;
– Tổ chức lưu trữ văn bản, hồ sơ (bản cứng và bản mềm);
– Cập nhật dữ liệu trong máy tính: thư đi, thư đến, hợp đồng…
– Tạo các biểu mẫu phục vụ cho công việc quản lý một cách có hệ thống;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý giao.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng;
– Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của công ty;
– Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các phòng ban, đơn vị đúng quy định;
– Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn công ty;
– Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động công ty;
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn bích ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị biển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Diệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hồng Thắm
Hải Phòng