Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Huyền Mi

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/03/1997
 Lượt xem: 147    Cập nhật ngày: 07/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán viên

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH Dịch vụ Tân kế toán
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-7 triệu

Kế toán thuế
Tiếng anh
Tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nguyễn Tuệ Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương thị thơi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hương Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hải Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Nga
Hải Phòng