Thông tin ứng viên


Phan Văn Nam

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/01/1998
 Lượt xem: 110    Cập nhật ngày: 11/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Làm về IT phần cứng và mạng

Đại học

1 năm

IT phần cứng, phần mềm
Giải quyết vấn đề mạng, giám sát hệ thống, hộ trợ người dùng

Reginamiracle
(từ 05/2021 đến 01/2022)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

8.5-10 triệu

Có kiến cơ bản về mạng
Chứng chỉ CCNA

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phan Văn Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Văn Bản
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Đình Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Minh Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Lê Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Văn Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Công Thao
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Tiến Trung
Chưa cập nhật.