Thông tin ứng viên


Bui Bich Phuong

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/11/1994
 Lượt xem: 26    Cập nhật ngày: 09/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán, hành chính

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty tnhh sản xuất Hải Lâm
(từ 03/2017 đến 07/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-10 triệu

Kế toán nội bộ 3 năm tại công ty sản xuất
Khai báo BHXH
Khai hóa đơn GTGT
Hồ sơ công ty
Kế toán công lương

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn bích ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị biển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Diệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hồng Thắm
Hải Phòng