Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thêm

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/04/1995
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 08/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên nhân sự

Đại học

3 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
1. Phụ trách tính lương
- Quản lý hệ thống chấm công, kiểm tra dữ liệu chấm công của các bộ phận
- Lập bảng lương thưởng, thuế TNCN hàng tháng; làm các báo cáo về tiền lương, giờ làm việc hàng tuần, hàng tháng
- Giải đáp các thắc mắc của NLĐ về tiền lương
2. Bảo hiểm xã hội
- Thông báo tăng/ giảm/ điều chỉnh thông tin của NLĐ hàng tháng
- Lập danh sách trích nộp bảo hiểm hàng tháng, đối chiếu số liệu với cơ quan bảo hiểm
- Lập hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm cho NLĐ (ốm đau, thai sản, tai nạn...)
3. Quản lý hồ sơ, theo dõi tình trạng hợp đồng lao động; soạn thảo các thông báo và quyết định
4. Các công việc khác

Công ty TNHH KR EMS Việt Nam
(từ 10/2019 đến 07/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

thỏa thuận

Office (excel, word, powerpoint...)
HR field

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn bích ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị biển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hồng Thắm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ly Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Từ Thị Kiều Trinh
Chưa cập nhật.