Thông tin ứng viên


Phạm Minh Vũ

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/10/1990
 Lượt xem: 105    Cập nhật ngày: 28/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Kế toán kho : quản lý nhập xuất tồn của hàng hóa mua vào và bán ra. So sánh chi tiết nhập
của hàng hóa với phần hành thanh toán để đảm bảo nhập hàng hóa đúng về số lượng và đơn
giá không sai sót.
- Kế toán xây dựng : Theo dõi chi phí phát sinh, theo dõi chi tiết phát sinh tạm ứng và thanh
toán từng đợt của một số công trình từ khi bắt đầu cho đến lúc công trình hoàn thành và
quyết toán công trình.

Công ty TNHH Phạm Tải
(từ 04/2018 đến 06/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

- Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán Misa, nắm vững các nguyên lý kế toán.
-Thành thạo office và các phần mềm chuyên ngành, chuyên dụng;
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm và đam mê công việc;
- Có tình thần tập thể vì mục tiêu chung của Công ty;

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê thị thu thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng