Thông tin ứng viên


Phạm Thị Quỳnh Dương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/02/1995
 Lượt xem: 53    Cập nhật ngày: 14/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Gia sư, phiên dịch, văn phòng

Cao học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Xuất nhập khẩu, ngoại thương

7-10 triệu

Ngôn ngữ
Sư phạm
Văn phòng
Tính toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mạc Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Nhâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê huy thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.