Thông tin ứng viên


Vũ Mạnh Cường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/04/1997
 Lượt xem: 75    Cập nhật ngày: 23/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư cơ khí

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

thỏa thuận

Em mới tốt nghiệp đại học bách khoa ngành cơ khí chế tạo mày ạ.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ đức Thiện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Tuấn Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thơm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Nghĩa
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đỉnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn đức bình
Chưa cập nhật.