Thông tin ứng viên


Nguyễn Thu Huyền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/10/1996
 Lượt xem: 25    Cập nhật ngày: 19/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Tiếp nhận công văn, văn bản, giấy tờ chuyển đến.
- Tính lương, thưởng hàng tháng.
- Mua bán cơ sở trang thiết bị cho công ty.
- Biên soạn lưu trữ hồ sơ, hợp đồng văn phòng.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Công ty Cổ phần Huy Tuấn
(từ 02/2018 đến 12/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-7 triệu

- Làm việc nhóm, bố trí thời gian làm việc hợp lý.
- Thành thạo Word, Excel, PowerPoint.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thương Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Chang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Mai Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Hà Uyên
Hải Phòng