Thông tin ứng viên


Nguyễn Tuấn Việt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/07/1991
 Lượt xem: 68    Cập nhật ngày: 03/03/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

10-15 triệu

Có tư duy quản trị, tổ chức công việc tốt
Nhiệt tình, chịu áp lực công việc cao
Tư duy kết cấu tốt và nhạy bén với các kỹ thuật hiện trường.
Quản lý tốt thời gian và tiến độ công việc.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Đức Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng