Thông tin ứng viên


Phạm Thanh Mai

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/12/1998
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 09/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính văn phòng

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Thực hiện quyết toán hồ sơ chương trình sự kiện, chi phí của chi nhánh báo cáo về Tổng công ty
- Hỗ trợ phòng kinh doanh khi có sự kiện
- Và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
(từ 08/2019 đến 02/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-10 triệu

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ngoại ngữ trình độ B1 - Có chứng chỉ quốc tế kèm theo

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thương Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Chang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Mai Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Hà Uyên
Hải Phòng