Thông tin ứng viên


Lê Văn Cương

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/02/1991
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 07/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Vận Hành Sản Xuất

Đại học

3 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Nhận kế hoạch và triển khai công việc tại khu vực làm việc ,phân công công việc cho nhân viên
Đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch được giao
Quản lý an toàn trong quá trình làm việc , thực hiện 5S trong khu vực quản lý ,báo cáo công việc ,nhận vật tư và kiểm kê định kỳ ,lên kế hoạch hàng tuần hàng tháng
An toàn viên trong quá trình sản xuất
Quản lý nhân viên ,chấm công ,phân chia công việc
Xử lý phát sinh trong quá trình làm việc
Phát động phong trào sản xuất giỏi ,thi đua giữa các đơn vị

CÔNG TY TNHH TMSX HOÀNG THÀNH LOGISTIC
(từ 06/2018 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất
QA- QC, thẩm định, giám định

9-13 triệu

QUẢN LÝ VẬN HÀNH , TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC . KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG,LÀM VIỆC NHÓM HOẶC ĐỘC LẬP ,GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LINH HOẠT

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Bách
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Duy Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao van nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VuThiPhuongChi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Cương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Lập
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran anh tuan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thao
Hải Dương