Thông tin ứng viên


Trần Quyết Thắng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/08/1989
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 06/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Phụ trách kinh doanh- quản lý kỹ thuật

Đại học

Trên 5 năm

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Phụ trách mảng kỹ thuật sửa chữa ô tô đầu kéo, kiêm kỹ sư sửa chữa điện điều hòa ô tô

Công ty Cp Traco
(từ 11/2017 đến 05/2020)

Kỹ sư

Trưởng phòng

Hải Phòng

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Quản lý điều hành
Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

10-20 triệu

Kỹ năng thuyết trình - Kỹ năng bán hàng - Kỹ năng quản lý nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Duy Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Chung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Tấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
VuThiPhuongChi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quyết Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bui Thi Mung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Quang Huy
Chưa cập nhật.