Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Nam

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/08/1995
 Lượt xem: 36    Cập nhật ngày: 11/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ Sư Cơ Khí

Đại học

2 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

Công ty TNHH ASUZAC ACM
(từ 05/2018 đến 05/2020)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

15-16 triệu

Nhân Viên Thiết Kế Cơ KHí, sử sụng thành thạo Autocad, Fusion 360, MS Office

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Quang Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn thi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng đình hồng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Đức Lượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Sơn Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Xuân Tiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đình Tuấn
Chưa cập nhật.