Thông tin ứng viên


Đỗ Tuấn Anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/11/1997
 Lượt xem: 26    Cập nhật ngày: 04/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thủ Kho

Trung cấp

2 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
- Theo dõi đơn hàng kinh doanh
- Tính toán thành phẩm giao cho nhà cung cấp.
- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
- Cập nhật và kiểm soát dữ liệu vào hệ thống
- Sắp xếp, quản lý, bảo quản hàng hóa trong kho
- Dự trù hàng hóa, Nguyên liệu, Vật tư
- Chịu trách nhiệm giám sát quá trình nhập - xuất
- Kiểm kho định kì theo quy định
- Tính sản lượng, lương cho công nhân

Công Ty TNHH Chăn ga gối đệm Elan
(từ 03/2020 đến 05/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Ngân hàng, chứng khoán, đầu tư

7-1 triệu

- Quản lý chứng từ
- Sắp xếp hàng hóa
- Thành thạo office cơ bản
- Tinh Lương cho công nhân
- Lên kế hoạch sản xuất
- Dự Trù hàng hóa NVL

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Giang Nguyen
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu thi Thuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Thu Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nguyễn Tuệ Minh
Chưa cập nhật.