Thông tin ứng viên


Thái Quốc Thắng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/09/1996
 Lượt xem: 34    Cập nhật ngày: 02/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư thiết kế, kỹ sư hiện trường

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

5-7 triệu

sử dụng autocad cơ bản
chịu áp lực công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn ngọc anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Thái Quốc Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Công Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Sơn Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyenkimxeng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Công Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Chưa cập nhật.