Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Thao

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Dương - Sinh ngày: 02/10/1992
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 29/04/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản Lý chất Lượng

Đại học

3 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
Kiểm Tra ngoại quan, công năng,tình trạng,độ bền,... của Máy phát Điện,Biến Tần,Máy Cắt Cỏ và Động Cơ. Kiêm Quản lý các thiết bị của công ty, quản lý dụng cụ đo,Zig đo,... hướng dẫn nhân viên mới cách sử dụng,bảo quản dụng cụ đo

Công Ty DUCAR
(từ 11/2019 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

8-15 triệu

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh,Nghe nói đọc viết mức Trung Bình. Kỹ năng Word, Excel,point ổn.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Bách
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Duy Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao van nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VuThiPhuongChi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Cương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tran anh tuan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thao
Hải Dương