Thông tin ứng viên


Đặng Thị Diệu Linh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/08/1990
 Lượt xem: 302    Cập nhật ngày: 27/09/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Đặng Thị Diệu Linh - Nhân viên kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Kiểm tra hoạt động thu - chi của các cửa hàng
Check the revenue and expenditure activities of the chain of stores
- Lên dự chi các khoản chi phí hệ thống
Planningestimated system costs
- Theo dõi tạm ứng, các khoản chi phí toàn hệ thống
Advance tracking, company expenses
- Làm lệnh thanh toán, giao dịch ngân hàng
Make payment orders, banking transaction
- Làm thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh
Carrying out procedures to close business household tax code

CÔNG TY TNHH PTTM BBS
(từ 10/2021 đến 08/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

9-10 triệu

Sử dụng tốt tin học văn phòng MS Office
Giao tiếp tốt, hòa đồng
Sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast accouting, Bravo, hệ thống ERP Geso, Misa, Kiot Việt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Thoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Xen
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo Vân
Hải Phòng