Thông tin ứng viên


Đỗ văn Trường

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/07/1988
 Lượt xem: 20    Cập nhật ngày: 31/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý điều hành sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Quản lý điều hành kế hoạch,sản xuất

Hanmiflexible
(từ 10/2020 đến 10/2020)

Phó phòng

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

12-20 triệu

Tổ chức sắp xếp nhân lực phù hợp tình hình sản xuất đảm bảo kế hoạch sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ minh cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ văn Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thanh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Duy Khánh
Chưa cập nhật.