Thông tin ứng viên


Cao Đức Lượng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 29/11/1983
 Lượt xem: 20    Cập nhật ngày: 23/04/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Cơ khí chế tạo máy nông nghiệp

Cao đẳng

Trên 5 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

Heesung Electronics
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

9-10 triệu

- Hàn và sử dụng thành thạo dụng cụ máy móc cơ khí chế tạo
- Có thể đọc bản vẽ cơ khí chế tạo
- Có kinh nghiệm trong ngành cơ khí chế tạo
- Sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nguyễn trọng hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BÙI VĂN DƯƠNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Lâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần bình minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn trần đông
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Đình Tiến
Quảng Ninh