Thông tin ứng viên


Nguyễn Thanh Bình

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/02/1991
 Lượt xem: 51    Cập nhật ngày: 01/04/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


QA/QC engineer

Đại học

4 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
- Sắp xếp, quản lý nhân viên kiểm tra sản phầm, bán thành phẩm.
- Lập check sheet cho các sản phẩm, bán thành phẩm.
- Trực tiếp kiểm tra các sản phẩm mẫu.
- Tổng hợp, báo cáo những lô hàng không đạt => phối hợp các phòng ban liên quan điều tra nguyên nhân => đề ra biện pháp khắc phục.
- Đánh giá nhà cung cấp
- Xử lý các công việc phát sinh.
- Nhận các công việc được giao từ cấp quản lý
- Báo cáo công việc của nhóm theo tuần/tháng lên cấp quản lý

Tập đoàn Thiên Long
(từ 09/2016 đến 01/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
QA- QC, thẩm định, giám định
Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

9-12 triệu

- Kĩ năng giải quyết vấn đề
- Kĩ năng sắp xếp công việc
- Word, excel, outlook
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Duy Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn thi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao van nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VuThiPhuongChi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Cương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quyết Thắng
Hải Phòng