Thông tin ứng viên


Trần Quốc Anh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/11/1993
 Lượt xem: 59    Cập nhật ngày: 29/03/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế

Đại học

3 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Chạy thử máy phay CNC

Cty TNHH Rorze Robotech
(từ 10/2017 đến 03/2020)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

9-12 triệu

Có các kỹ năng về đọc bản vẽ, autocad.
Ham học hỏi.
Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn thi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng đình hồng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Đức Lượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Sơn Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Xuân Tiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đình Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tuấn
Hải Phòng