Thông tin ứng viên


Lê Thu Hương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/10/1989
 Lượt xem: 110    Cập nhật ngày: 17/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Lập phiếu thu, chi hàng ngày. kiểm soát thu chi, báo cáo thu chi hàng ngày lên KTT và BGĐ.
Giao dịch ngân hàng, kiểm soát chứng từ giao dịch ngân hàng
Quản lý, và báo cáo thuế hàng tháng, quý. tiếp nhận và xử lý các chứng từ thuế.
Xuất,nhập, hàng hóa. Kiểm kê, kiểm soát, báo cáo hàng hóa cuối kỳ, cuối tháng
Giao dịch, thực hiện các chế độ BHXH với cq BHXH

Công ty cổ phần Vinacrops
(từ 12/2018 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-15 triệu

sử dụng thành thạo word, exel, phần mềm kế toán.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Ánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị Mai Hương
Chưa cập nhật.