Thông tin ứng viên


Nguyễn Phong Biền

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/01/1991
 Lượt xem: 353    Cập nhật ngày: 13/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sản xuất, bảo trì, điện, điện tử

Đại học

5 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
Position : Team LEADER

Công ty vật liệu nam châm Shinetsu Việt Nam
(từ 07/2019 đến 10/2021)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Dầu khí, hoá chất
Điện, điện tử, điện lạnh
Sản xuất, vận hành sản xuất

15-18 triệu

Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện Tử.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lương Quý Phụng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Đức Tiến
Hải Dương
Ảnh đại diện
Lê Anh Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Lương Thanh Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Hùng Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phong Biền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Quang
Hải Phòng