Thông tin ứng viên


Nguyễn Linh La

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/06/1996
 Lượt xem: 47    Cập nhật ngày: 08/03/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên tổ chức sự kiện - truyền thông.

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Công tác nhân sự : chấm công, hướng dẫn quy trình và tiếp nhận hồ sơ làm việc, soạn thảo văn bản giấy tờ có liên quan, phổ biến nội quy công ty và nhắc nhở khi có sai phạm.

Công ty TNHH Aurora Việt Nam
(từ 04/2019 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Báo chí,biên tập viên, truyền hình
Bưu chính, viễn thông
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

6-7 triệu

- Hoạt ngôn, xử lý tình huống, quan sát và lắng nghe tích cực.
- Lập kế hoạch, dẫn dắt chương trình, điều phối sự kiện.
- Thương lượng và thuyết phục.
- Làm việc nhóm, thu thập và xử lý thông tin, truyền thông.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Huyền Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vương Tiểu Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Diệu Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Chung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thanh Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Tiến Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYÊN THỊ HÀ
Hải Phòng