Thông tin ứng viên


Vũ Trọng Huân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/02/1996
 Lượt xem: 179    Cập nhật ngày: 18/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư điện

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh

7-15 triệu

năng động nhiệt tinh
tiếp thu công việc nhanh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Ngọc Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hoàng Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tân Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Huân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Chí Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Quyết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Bá Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng công minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Bá Tiến
Chưa cập nhật.