Thông tin ứng viên


Trần Quốc Khánh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/03/1997
 Lượt xem: 140    Cập nhật ngày: 23/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Document Staff

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ an ninh/Hải quan
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Hàng hải, vận tải biển

8-10 triệu

I am a graduate of the Bachelor of Marine Economics and Globalization
During the learning process, I am prepared for positions in planning and policy making in the field of trade and economic maritime, maritime security and maritime law, can work in the following areas here:
- Government Organizations, Chamber of Commerce and Industry National or Local, Ministry of Transport, Maritime Bureau, Ministry of Trade and Industry, the Planning Department, the Department of Strategic Studies, the Department of Legal Policy at the relevant ministries, research institutes, organizations and policy makers;
- The organizations related to maritime security, and maritime border policies islands as customs, border police, the relevant departments of the Ministry of Transport;
- The agencies ensure maritime safety, search and rescue, maritime security, port authorities at the port;
- The International Maritime Organization as the International Maritime Organization IMO International Maritime Bureau IMB;
- The research organization of international maritime law and maritime law firms;
- The transportation companies, marine insurance department research plan, strategize.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Tiến Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Quyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mai Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quốc Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Phương Thảo
Chưa cập nhật.