Thông tin ứng viên


Phạm Đức Dũng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/12/2008
 Lượt xem: 23    Cập nhật ngày: 13/02/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý dự án

Đại học

Trên 5 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
Quản lý dự án.

LS-VINA Cable & system
(từ 05/2004 đến 02/2020)

Phó phòng

Phó phòng

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh

15-20 triệu

Quản lý dự án điện,
Đào đường, đặt ống, kéo dây điện
Quản lý vận hành thiết bị trong trạm điện (DTS)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Tùng Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Chí
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Mười
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Việt Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thanh Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Chu Ngọc Lương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ trọng huân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Dũng
Hải Phòng