Thông tin ứng viên


Phạm Đức Hiếu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/07/1996
 Lượt xem: 72    Cập nhật ngày: 13/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý, giám sát

Đại học

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Hàng hải, vận tải biển
IT phần cứng, phần mềm

0-30 triệu

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng giao tiếp Tiếng Anh
- Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng phân tích thị trường
- Quản lý nhân sự
- Quản lý công việc
- Sử dụng tốt công cụ AutoCAD

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Cù Phúc Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn trọng hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Đông
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Hải Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BÙI VĂN DƯƠNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Lâm
Chưa cập nhật.