Thông tin ứng viên


Nguyễn Thế Anh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/10/1991
 Lượt xem: 47    Cập nhật ngày: 21/02/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

5 năm

IT phần cứng, phần mềm
Sửa chữa, cài đặt phần cứng, phần mềm máy tính,thi công, cài đặt mạng, máy photo

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Hải Quang
(từ 03/2019 đến 02/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

7-9 triệu

Sửa chữa cài đặt phần cứng, phần mềm máy tính, máy in , máy photo, xử lý các sự cố mạng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Le Van Phong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khắc Mạnh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Anh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ văn ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Nhật Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Ninh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đồng Minh Tuấn
Hải Phòng