Thông tin ứng viên


Lê Anh Văn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 31/03/1996
 Lượt xem: 164    Cập nhật ngày: 11/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ ý thẩm định

Đại học

1 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
- Kiểm soát chất lượng đầu vào của nhà cung cấp ( màn hình oto )
- Xử lý hàng lỗi phát hiện trong quá trình sản xuất
- Lập báo cáo về tình trạng hàng lỗi theo yêu cầu của bộ phận quản lý
- Hỗ trợ các vị trí khác trong truyền để đảm bảo sản lượng
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam
(từ 07/2019 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

5-7 triệu

Chuyên viên thẩm định tín dụng -01 năm
Giám định hàng lỗi ( màn hình ô tô ) - 01 năm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hữu Vũ Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Công Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Cao Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Tiến
Chưa cập nhật.