Thông tin ứng viên


Lê Anh Văn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 31/03/1996
 Lượt xem: 134    Cập nhật ngày: 11/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ ý thẩm định

Đại học

1 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
- Kiểm soát chất lượng đầu vào của nhà cung cấp ( màn hình oto )
- Xử lý hàng lỗi phát hiện trong quá trình sản xuất
- Lập báo cáo về tình trạng hàng lỗi theo yêu cầu của bộ phận quản lý
- Hỗ trợ các vị trí khác trong truyền để đảm bảo sản lượng
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam
(từ 07/2019 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

5-7 triệu

Chuyên viên thẩm định tín dụng -01 năm
Giám định hàng lỗi ( màn hình ô tô ) - 01 năm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van vuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng