Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thu Uyên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/01/1997
 Lượt xem: 17    Cập nhật ngày: 15/01/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chăm sóc khách hàng

Đại học

1 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Tổ chức sự kiện cho sinh viên

Trường đại học Greenwich Việt Nam
(từ 09/2018 đến 01/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Tư vấn, văn phòng, trợ lý

thỏa thuận

- Có các kỹ năng tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Thạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hùng Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐỖ XUÂN LỘC
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tố Uyên
Chưa cập nhật.