Thông tin ứng viên


Lê Thị Hoài Thương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/08/1991
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 06/01/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH Dream Korea
(từ 01/2020 đến 01/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Hải Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Uyen bui
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Quỳnh Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hương
Hải Phòng