Thông tin ứng viên


Huyen Vu

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/09/1988
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 27/12/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Vũ Thị Thu Huyền - Kế toán tổng hợp

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Cty Phương Đông
(từ 01/2010 đến 12/2019)

Phó phòng

Phó phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

12-15 triệu

Kế toán tổng hợp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Hải Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Uyen bui
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Quỳnh Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hương
Hải Phòng