Thông tin ứng viên


Nguyễn Khắc Hùng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/07/1988
 Lượt xem: 103    Cập nhật ngày: 04/12/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Xuất nhập khẩu, ngoại thương

Đại học

Trên 5 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Trợ lý mua hàng/ Assistant Manager For Purchasing
- Responsible for import packaging items and food additive from China / Phụ trách mua hàng vật tư bao gói và phụ gia nhập khẩu từ Trung Quốc
- Manage local suppliers to meet monthly production plan, audit and report to General Director to solve supplier's problems/ Quản lý nhà cung cấp nội địa giao hàng đáp ứng kế hoạch sản xuất, Định kỳ đánh giá và báo cáo các vấn đề phát sinh với tổng giám đốc
- Make general account of input - output - inventory, Monitoring longterm and Expired date items/ Làm báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, theo dõi hàng tồn lâu ngày và sắp hết hạn
- Monitoring material cost, logistic fee to update cost table report/ Theo dõi giá nguyên liệu, chi phí nhập khẩu cập nhật báo cáo giá thành

Ha Long Can Food Join Stock Corporation/ Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long
(từ 10/2017 đến 12/2019)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

20-30 triệu

- Team Working/ Làm việc nhóm hiệu quả
- Material/ Quản lý vật tư
- Office Application : MS Off ice ( Word, Excel, PP )/ Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point
- English – Fluent/ Tiếng anh thuần thục
- Purchasing – Logistics/ Mua hàng và chuỗi cung ứng
- Hard - Working, Careful and Responsible, Honest / Chăm chỉ, cẩn thận và trung thực
- High Pressure Capacity for Work/ Chịu được áp lực cao

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Minh Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Hữu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Bích Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Minh Tuyết
Chưa cập nhật.