Thông tin ứng viên


Vũ Đại Nam

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/03/1991
 Lượt xem: 59    Cập nhật ngày: 02/12/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý xuất nhập khẩu - Logicstics

Đại học

Trên 5 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Senior Logicstics Staff at IIYAMA SEIKI Viet Nam Co.,Ltd, Vsip Hai
Phong. Taking reponsible for all task which are related to ImportExport goods as Making data on ERP system.
Setting up the norm of material for each item of export goods
and register to customs office.
Preparing documents and data which are related to the Liquidity
report quarterly. Submitting reports to Heza monthly.
Comparing the quotation of forwarders and looking for the best
service. Transfer all the logistics documents to the Accounting
Dept. Other duties assigned by director.

ISV
(từ 12/2015 đến 11/2019)

Cố vấn/Giám sát

Trưởng phòng

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

thỏa thuận

Efficient independent working as well as team working;
Presentation and communication skills;
Ability to lead and plan;
Aptitude for calculating and dealing with statistical data; Ability
to work under high pressure;
Having a good sense of responsibility.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Minh Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Hữu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Bích Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Minh Tuyết
Chưa cập nhật.