Thông tin ứng viên


Trần thị hương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/03/1990
 Lượt xem: 50    Cập nhật ngày: 02/12/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên xuất nhập khẩu

Đại học

3 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Làm nhân viên xuất nhập khẩu

công ty forwarder
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

8-10 triệu

E có 3 năn kinh nghiệm làm việc trong công ty forwarder.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hương Ngọc Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đức Lê
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Kim Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đồng Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khắc Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Thị Lan Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
vũ thị hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần thị hương
Hải Phòng