Thông tin ứng viên


Trần Thanh Phương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/10/1997
 Lượt xem: 269    Cập nhật ngày: 28/02/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Trần Thanh Phương - Nhân viên Văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Văn phòng, hành chính, trợ lý
- Hỗ trợ phòng chứng từ soạn thảo văn bản, in ấn photo giấy tờ, chứng từ, biểu mẫu cho công việc.
- Theo dõi, lấy số liệu từ kế toán trưởng, học cách lập báo cáo, bảng biểu.

Công ty TNHH An Phong Logistics
(từ 02/2019 đến 04/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-8 triệu

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập hiệu quả được rèn luyện qua các hoạt động nhóm, các hoạt động ngoại khóa tại trường Đại học.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Chang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Mai Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Hà Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Kim Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thanh Loan
Hải Phòng