Thông tin ứng viên


Phùng Văn Tôn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/08/1987
 Lượt xem: 127    Cập nhật ngày: 20/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

thỏa thuận

6 năm quản lý kho, kế hoạch sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quang Huấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Văn Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ văn Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Lộc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình