Thông tin ứng viên


Đào Thị Thoa

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 03/02/1991
 Lượt xem: 340    Cập nhật ngày: 20/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Đào Thị Thoa - Kế Toán

Đại học

4 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
+ Hàng tháng tới khách hàng lấy hóa đơn chứng từ kiểm tra và hạch toán vào phần mềm kế toán Misa.
+ Tính giá thành, tính lương và tính ra lợi nhuận tạm tính cho khách hàng từ đó có những điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời.
+ Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


Công ty TNHH tư vấn kế toán thuế SHANGHAI
(từ 09/2015 đến 11/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

12-15 triệu

 Kỹ năng vi tính văn phòng: Misa,Word, Excel, Internet
 Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát
 Kỹ năng quản lý công việc, mục tiêu công việc
 Kỹ năng tổ chức và điều phối.
 Kỹ năng giao tiếp - thuyết trình.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Như Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Phương Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Diệp Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Thuận
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nga
Chưa cập nhật.