Thông tin ứng viên


Vũ Thị Hồng

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/01/1996
 Lượt xem: 142    Cập nhật ngày: 04/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Văn Phòng

Đại học

1 năm

Báo chí, truyền hình
- Hỗ trợ đội ngũ biên tập tổ chức triển khai bản dịch, bản thảo, thẩm định chất lượng, nội dung những cuốn sách mới;
- Tham gia, phối hợp với phòng Marketing/PR để quảng bá và giới thiệu sách;
- Viết lời giới thiệu, tóm tắt, thông tin sách để PR sách trên các trang mạng xã hội Facebooks, instagram, website của công ty...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Công ty Cổ phần văn hóa sách ALPHABOOKS
(từ 04/2019 đến 10/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

5-7 triệu

Chuyên ngành: Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm
Tốt nghiệp loại Khá, điểm trung bình 2.75/4.0

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Phương Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Phương Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Hân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Ngọc Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Kim Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thanh Loan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhật Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng