Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Hương Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/08/1997
 Lượt xem: 138    Cập nhật ngày: 28/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính nhân sự, Nhân viên pháp lý, Nhân viên pháp chế

Đại học

Không yêu cầu

Nhân viên kinh doanh
Nhân viên sale: tư vấn, chốt đơn qua fanpage và qua điện thoại

Công ty buôn bán hàng hóa
(từ 08/2018 đến 05/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Pháp luật, pháp lý

5-8 triệu

- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng nghiên cứu
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng soạn thảo văn bản
- Kỹ năng liên quan chuyên môn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lương Thị Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Minh Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui Bich Phuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thêm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hồng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tú
Hải Phòng