Thông tin ứng viên


Lê Văn Nhật

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/08/1990
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 15/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe,giao nhận,vận chuyển

Trung học

3 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Lái xe giao hàng,đưa CB,CNV đi công tác

TNHH Công Nghệ Hakken
(từ 04/2017 đến 09/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

thỏa thuận

Chính xác,điềm đạm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Quốc Ngọc Long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn manh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị lệ thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
VŨ XUÂN TRƯỜNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Kim Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
phạm Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Hải Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tùng
Hải Phòng