Thông tin ứng viên


Lê Văn Nhật

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/08/1990
 Lượt xem: 89    Cập nhật ngày: 15/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe,giao nhận,vận chuyển

Trung học

3 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Lái xe giao hàng,đưa CB,CNV đi công tác

TNHH Công Nghệ Hakken
(từ 04/2017 đến 09/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

thỏa thuận

Chính xác,điềm đạm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Quang Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tước
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Tuấn Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Diệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Việt Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quốc Vượng
Hải Phòng