Thông tin ứng viên


Đỗ Hải Yến

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 26/01/1995
 Lượt xem: 73    Cập nhật ngày: 13/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Phiên dịch tiếng Nhật

Cao đẳng

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Hành chính, văn phòng, nhân sự
QA- QC, thẩm định, giám định

1-2 triệu

Có khả năng sử dụng tiếng Nhật và tin học văn phòng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Chang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Mai Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Duy Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Hà Uyên
Hải Phòng